ƏN NƏSR SURƏSİ

Bu şəkil “Ən Nəsr” surəsinin ifasının səs dalğalarından yaradılmışdır. Quran Qarisi: Mişari bin Rəşid Al-Afasi ..


  • 40 ₼


Mövcud seçimlər